top of page
Verdier og etikk
 

For oss som er Spiritualister er det viktig å ta vare på alt som lever. Det betyr at vi må ta vare på mennesker, dyrene og naturen. Vi må passe på dette slik at vi alle har et godt sted å leve i harmoni med hverandre.

Vi som mennesker skal kunne leve i fred og trygghet med respekt og kjærlighet til hverandre.

 

Vi må respektere alle dyr, både store og små. Det er viktig å beholde et mangfold av arter og det må være plass til oss alle her på jorden. Vi som mennesker har en intelligens som gjør at vi ofte tar kontroll over planeten. Men med den følger også et stort ansvar. Vi har ikke alltid vært flinke nok til å ta dette ansvaret. Det er nå viktig at vi får fokus på dette.  

Uten naturen, med planter og vekster både på land og i havet har vi ikke noe livsgrunnlag. Det er essensielt at vi passer på dette. Ikke bare for vår egen skyld men også for dyrene og for naturen selv. Naturen er viktig i seg selv med alt som er vakkert og gror. Den er grunnlaget for alt og alle. 

En enkel etikk kan sies på denne måten. Vi må alltid søke å skape en Vinn, Vinn, Vinn situasjon.
Det betyr at vi i alle møter og gjøremål søker at:

- Jeg skal føle at møtet har vært bra.
- Du, eller de andre skal føle at møtet har vært bra.
- Vi har tatt hensyn til tredjepart som ikke var der.

 
Tredjepart kan være et menneske, som en venn eller famile, men det kan også være et dyr eller naturen. Det er viktig at Du og Jeg alltid tar hensyn til de som kan bli skadelidene av våre møter, at vi tar hensyn til alt og alle.  

 
bottom of page