top of page
Til kommende konfirmanter

Mitt navn er André Kirsebom og jeg er leder for Norsk Spiritualistisk Trossamfunn. 

 

Jeg vil herved ønske dere velkommen til våre nettsider som vil gi deg en mer
utdypende informasjon rundt hva vi kan tilby deg som snart skal konfirmeres.

Valget av konfirmasjon spiller en viktig for deg siden det viser hva du står for.
Konfirmasjonen skal speile hvem du er. 

 

En konfirmasjon er en stor feiring, siden det er en del av din overgang fra barn til
voksen. Det er nå du for alvor kan starte med å ta dine egne valg. 

Det er ikke bare en høytidelig seremoni, men har også en dypere betydning for
den veien som du skal gå videre som menneske og medmenneske. 

Hvorfor velge en spiritualistisk konfirmasjon?

- Vi jobber for å bevise at vi lever evig, der andre henviser deg kun til å tro. Dette gjør vi gjennom vår kontakt med den andre siden

- På våre åndelige kvelder brukes mye av tiden til kontakten med de som har gått bort. Dette beviser vår tro på et evig liv. 

- Spiritualismen er både en tro, en filosofi og en vitenskap. Disse støtter hverandre til en helhet.

- Vår tro baseres på 7 prinsipper som kan tolkes i forhold til vårt samfunn i dag. Det baseres ikke på gamle regler og skikker

- Vi tror at Kilden/ Gud, er den samme for alle religioner, uavhengig av hva man kaller denne intelligensen.

- Vi tror ikke at det finnes en djevel, eller noen som bevist planlegger ondskap for ondskapens skyld.

- Vi tror at ”alle” religioner fører deg til Gud, og at alle må få lov til å velge sin vei.

- Vi aksepterer andre religioner på linje med vår egen. (Det betyr ikke at vi er enig i hvordan en del religioner utøves.)

- Vi tilbyr healing til de som trenger det, dette gjør vi på våre healingkvelder og på Det Spirituelle Hjem.

 

Med vennlig hilsen

Andre Kirsebom, leder for Norsk Spiritualistisk Trossamfunn
 

Andre_sml.jpg
bottom of page