top of page
Spiritualismens 7 prinsipper

 

Spiritualismen har ikke noen bibel, koran eller noen annen bok som de skal følge. Det de har er kun et sett med 7 prinsipper som styrer alt. Disse prinsippene ble gitt fra spiritualisten Robert Owen som døde i 1858 og som noen år etter sin død kom tilbake som ånd og gav prinsippene til Emma Hardinge Britten.  Britten er kjent som en av de største spiritualistene i den moderne spiritualismen. Opprinnelig var det ikke så mange som 7 prinsipper men for å gjøre det enklere ble de til slutt utformet som De 7 Prinsipper.

 

NST sin tro bygger på Spiritualismens 7 prinsipper:

  1. En Gud som er i alt og alle

  2. Menneskets samhold og kjærlighet

  3. Aksept av åndeverden og engler

  4. Sjelens evige liv

  5. Personlig ansvar

  6. Dine valg påvirker ditt liv og din utvikling

  7. Evig utvikling for alle sjeler

Mer utfyllende kan vi forklare de 7 prinsippene slik:

1. En Gud som er i alt og alle

I naturen er det en skapende kraft som styrer alt og passer på at alt er i balanse. Kraften er der og påviker at utviklingen går videre. Denne skapende kraften som er i alt og alle kaller vi skaperen.

2. Menneskets samhold og kjærlighet

Alle folk er likeverdige, og alle er av samme familie. Man skal respektere andre, og hjelpe de folk som har behov, det seg være materielt eller åndelig.

3. Aksept av åndeverden og engler

Kunnskapen om at ånden går over i en annen sfære når en person dør, er et av de viktigste prinsippene i spiritualismen. Fra denne andre dimensjonen kan åndene besøke oss og hjelpe oss. Åpenbaringenes tid er ikke over, den fortsetter nå i vår tid. En ånd kan ikke dø, men vil skifte til en annen form. Engler er ånder som har en annen utvikling en den jordiske, og er her for å hjelpe oss.

4. Sjelens evige liv

Vår sjel er vår personlighet. Under svangerskapet blir fosteret beriket med en ånd. Gjennom livet utvikler ånden seg sammen med oss til vår sjel. Ved døden går vår sjel tilbake til åndeverden, som en beriket ånd, med nok et livs erfaring med seg. Vi er primært sett ånder som besøker jorden en kort stund. Vår menneskelige form er kun av kort varighet.

5. Personlig ansvar

Årsaken til at vi har blitt inkarnert på jorden er at vi som ånder skal lære å utvikle oss. Vi må ta personlig ansvar for vår læring, og våre gjerninger og våre tanker.

6. Dine valg påvirker ditt liv og din utvikling

Den universelle naturloven sier vi utvikler oss via å vise kjærlighet og at rettferdighet alltid vil komme. Vi er ansvarlige for våre handlinger, kommunikasjon og for våre tanker. Vi må gjøre positive gjerninger for å utvikle oss spirituelt. Hvis vi ikke gjør det må vi gjenta våre leksjoner og liv til vi har lært. Helvete eksisterer ikke og man straffes ikke direkte, men man vil heller ikke gå videre i sin utvikling. På denne måte opparbeider man en slags gjeld til seg selv

7. Evig utvikling for alle sjeler

Spirituell utvikling er vårt eget ansvar. Målet for sjelen og ånden er å lære mer og komme nærmere Guds guddommelige kraft. Gjennom våre tanker, uttalelser og handlinger vil vi kunne utvikle oss til å bli bedre mennesker og øke vår forståelse.

 

Kjernen i vår tro kan også beskrives som i vår troskjennelse:

Jeg tror på Gud, en universell kraft, som er i alt og alle.
På et evig liv i lys og kjærlighet,
Reinkarnasjon og evig utvikling av alle sjeler.
På engler, guider og hjelpere, som hjelper oss i vår læring.
At vi må ta ansvar for våre liv, våre medmennesker, dyrene og naturen,
Og at vi må ta ansvar for våre tanker, tale og handlinger,
for det som sendes ut, vil prege våre sjeler.

 

jorden .jpg
bottom of page