top of page
Hvem er vi i Norsk Spiritualistisk Trossamfunn?

I Norge er vi et ungt trossamfunn, selv om Spiritualismen har eksistert i England som tro siden starten av 1900-tallet. Egentlig er spiritualismen den eldste tro i historien. Våre røtter går tilbake til det som kalles "ancestor worship" på engelsk. Det gjør at vi hedrer åndene, dette både våre guider og familie som hjelper oss på den andre siden.

For noen høres dette underlig ut og de spør oss om vi er gale?

Nei, vi er ikke gale og ikke er vi sprø. Vi føler oss modige og sterke. Vi tør å tenke annerledes og å være annerledes i et samfunn det alle helst skal følge det kollektivt aksepterte.

Det som virkelig er spennende er at vi som spiritualister faktisk er nærmere logikk og vitenskap enn noe annet trossamfunn. Årsaken til at vi kan si dette er at vår tro bevises hver dag. Den bevises gjennom de medium som tar gjennom åndene og gjennom de healerne som hjelper mennesker. Vi er en tro som har små og store åpenbaringer hver dag.

Det forskes på spiritualismen i dag. Det er mulig å forske på både healing og mediumskap, det finnes mye god forskning som beviser vår kontakt med åndene. Dette til forskjell til mange andre trosretninger der man forsker på bøker og skrifter som er mer enn 2000 år gamle. De har forsket på de samme skriftene i lang tid og er bunnet opp i historien. Vi kan forske på åpenbaringer som skjer hele tiden, dette gjør oss mer moderne.

Sentralt i vår tro er det å ta vare på dyrene og naturen, vi bryr oss om dette. I motsetning til mange andre trosretninger har vi dette med i vår trosbekjennelse. Vår klode, dyrene og naturen er noe vi må passe på og verne om. Men skal vi gjør dette trenger vi flere unge idealistiske mennesker som tør å tenke annerledes og ta tak i dagens problemer.

 

Er du en av disse?

bottom of page