top of page
Seremonien

Vi har meget fine og individuelle seremonier. Siden vi er et lite trossamfunn er fremdeles alle våre seremonier for en enkelt konfirmant. Det betyr at du får din egen seremoni. Du slipper derfor å dele tiden med mange andre slik en ofte gjør i kirken eller på en borgerlig konfirmasjon på et rådhus eller lignende. 
Din seremoni kan være hjemme hos deg, ute eller på et leid lokale. I Oslo kan vi også tilby deg å ha det på Det Spirituelle Hjem som er vår eget sted nær Skøyen. Andre steder i landet har vi også kontakt med lokaler som vi kan anbefale. Din individuelle seremoni:

 

Den Spirituelle seremonilederen ønsker alle velkommen. 
Det spilles og/eller synges en sang som du er med på å velge ut. 
NST sin trosbekjennelse leses opp. 
Åpningsord av seremonileder
Du bekrefter din tro med de 7 spirituelle prinsipper. 
Ord om din sjel og lyset i deg av seremonileder. 
Din egen medvirkning. Her kan du si noen ord, lese noe opp, spille noe eller noe annet. 
Musikk som alle lytter til. Noe du er med på å velge. 

Ord til foreldre. Det leses gjerne fra boken Profeten. 
Seremonileders spesielle tale til konfirmanten
Overrekkelse av blomst eller krystalltre
Musikk til å avslutte seremonien som du er med på å velge. 
Diplomutdeling og gratulasjoner. 

Hele seremonien tar gjerne 35-40 minutter. 
Nedenfor kan du se foto fra noen av våre seremonier.

 

manuelaogmaria 2013.jpg
konf.jpg
komfirmasjon2.jpg
bottom of page